Kategoria:Vetitë CS1: Burime në anglishte australiane (en-AU)

Kjo është kategoria për artikujt burimet e të cilëve janë në anglishte australiane. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1 kur parametri language ka vlerën en-AU. Nëse është e mundur, ju lutemi, siguroni burime shqip. Në mungesë të tyre, preferohen burime nga gjuha më e afërt në lidhje me temën që po trajtohet.

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.