Regjistri i bllokimeve

Ky është një regjistër i veprimeve bllokuese dhe zhbllokuese të përdoruesit.

Adresat e IP-ve të bllokuara automatikisht nuk janë të paraqitura.

Shih listën e IP-ve të bllokuara të bllokimeve të tanishme.

Regjistrat