Kjo faqe është vjetruar dhe ruhet vetëm për arsye historike. Nëse dëshironi ta riktheni përdorimin e saj, ju lutemi, diskutoni më parë te Kuvendi.


Kjo është kategoria e citateve të nxjerra në hapësirën "Citati i Ditës".