Sfond i errërt: Ndryshon ngjyrat e sfondit dhe tekstit për një përdorim më të lehtë për sytë në ambiente të errëta