Çelësi i sfondit të errët: Shton një çelës te mjetet anash që lejon ndryshimin me lehtësi ndërmjet sfondit të errët e atij të ndriçuar