1 golden star.svg Ky artikull është një artikull i përkryer. Artikulli ndjek me përpikëri udhëzimet për krijimin, referimin dhe kategorizimin e një artikulli, ka një shtjellim të plotë të temës, një formatim të mirë të tekstit dhe një përdorim të mirë të materialeve multimediale.