Quote.png Thënia "{{{1}}}" nga ky artikull u vendos në faqen kryesore si thënie e javës në datën {{{2}}}. Quote background transparent (dark).png