Thënia "{{{1}}}" nga ky artikull u vendos në faqen kryesore si thënie e javës në datën {{{2}}}.