Kjo faqe është propozuar për t'u grisur. Arsyeja: ... Nëse mendoni se faqja nuk duhet grisur, argumentojeni këtë në faqen e diskutimit.