Medalje
Për punën e mirë që po bën në artikujt me tematikë në lidhje me kulturën rome në Wikicitate. Vazhdo kështu!