Megaphone Barnstar Hires.png Medalje
Për punën e mirë që po bën në promovimin e Wikicitate-s. Vazhdo kështu!