Design Barnstar Hires.png Medalje
Për punën e mirë në skicimin e ikonave në Wikicitate. Vazhdo kështu!