Pasi të kenë kaluar minimalisht 2 java nga hapja e një votimi dhe të jenë kryer të gjitha diskutimet e nevojshme, nëse rezultati përfundimtar mbetet pozitiv kërkesa duhet të dorëzohet për aprovim në Meta-Wiki te kujdestarët duke qenë se aktualisht komuniteti i Wikicitate është tepër i vogël për të pasur burokratë të vetët. Nëse gradoheni si administrator, ju lutemi, kujdesuni të vendosni stampën {{Stampa:Admin}} në faqen tuaj të përdoruesit. Kjo bën që profili juaj të renditet mes administratorëve të tjerë në kategorinë përkatëse.


Lista e administratorëve aktualë mund të gjendet këtu.