Mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet dhe për të luftuar kundër luftës është nëpërmjet dialogut. - Malala YousafzaiImportant: maintenance operation on October 27

-- Trizek (WMF) (talk) 21 tetor 2020 19:11 (CEST)