Çdo njeri konsideron kufijtë e shikimit të tij si kufijtë e botës.