Pra, ti po më thua që nuk je një bulkth me fat?! Po ti çfarë je, një dele?!
~ Mushu ~