Çdo gjë duhet të merret parasysh. Nëse një fakt nuk nuk qendron mirë me teorinë, harroje atë teori.