Ai që e ka trupin e drejtë, nuk ka frikë se i del hija e shtrembër.
~ Populli ~