Për mua nuk ka vlerë paraja. Unë jam e pasur. Jam e pasur me duartrokitje dhe mirënjohje.