Njerëzit duken të çuditshëm kur ti je një i panjohur.