Më mirë një ditë në liri, se njëqind vjet në robëri.
~ Populli ~