Vera është gjithnjë e jashtëzakonshme, si e nxehtë apo e freskët, e thatë apo e lagësht.