Kushdo që shkatërron një paragjykim, është bamirës i njerëzimit.
~ Nicolas Chamfort ~