Nëse mendon se këto janë kohë të vështira, lexo librat e historisë.
~ Bill Maher ~