Historia e shqiptarëve nuk duhet bërë nga të tjerët, por duhet njohur nga të tjerët.