Një popull nis të shthuret kur nis të shthuret gramatika dhe gjuha e tij.
~ Octavio Paz ~