Atë që larva e quan fundi i botës, pjesa tjetër e botës e quan flutur.
~ Richard Bach ~