Pëlqej më shumë dimrin se pranverën, ngaqë në dimër vështrohet qielli, ndërsa në pranverë toka.
~ Søren Kierkegaard ~