Kerkuëj s'i věhet detyrë qi t'bâhet i pasë, i madh e trim, po t'gjith jânë n'detyrë me kěnë t'nierzijshem.
~ Shtjefën Gjeçovi ~