Ka kriza ideologjish, por asnjëherë s'ka për të pasur kriza idealesh.