Shteg:
WQ:SHA

Artikujt në Wikicitate ndjekin një strukturë të caktuar sipas tematikës që trajtojnë. Llojet e ndryshme të artikujve dhe karakteristikat përkatëse shpjegohen te Ndihmë:Çfarë është një artikull?. Pasi të zgjidhni llojin e duhur për artikullin tuaj, shkruani titullin e tij te kutia përkatëse dhe filloni krijimin.