E djeshmja iku. E nesërmja akoma s'ka ardhur. Kemi vetëm të sotmen. Le t'ia fillojmë!