Asnjëherë mos e ndërpre armikun kur është duke gabuar.