Edukimi është arma më e fortë që mund të përdorim për të ndryshuar botën.