Fëmijët janë burimi më i vlefshëm në botë dhe shpresa më e mirë për të ardhmen.