Të gjithë njerëzit e mëdhenj ruajnë në vetvete diçka fëmijërore.