Unë dua të theksoj faktin se pavarësia e Kosovës duhet dhe do të njihet.