Nuk mund të jetë kurrë e vogël dhurata që jepet me dashuri.