Njerëzit janë si vera. Me kalimin e kohës, disa thartohen e disa përmirësohen.