Meqenëse nuk mund ta ndryshojmë realitetin, le të ndryshojmë mënyrën se si e shikojmë atë.