As nata më e errët nuk do ta ndalë diellin të lindë sërish.