Kudo që duhet arti i mjekësisë, ka dashuri dhe për humanizmin