Ky përdorues është një robot i menaxhuar nga Avicennasis (diskutimet).

Administratorë: në qoftë se ky robot funksionon keq ose shkakton dëme, bllokojeni.