Një robot, i njohur shkurt si bot, është një program që zotëron një llogari si të një përdoruesi të zakonshëm e bashkvepron me Wikipedia-n për të kryer procese të automatizuara punësh që manualisht do ishin të lodhshme për tu bërë. Çdokush mundet të krijojë një robot por që puna e tij të jetë e përhershme në Wikicitate duhet të miratohet nga një administrator.

Përpara se të kërkoni miratimin për një robot duhet të sigurohuni se ai është i padëmshëm për komunitetin dhe nuk e mbingarkon serverin. Robotët mund të bejnë qindra redaktime në një kohë shumë të shkurtër dhe në raste keqfunksionimi mund të sjellin dëme të mëdha në projekt. Pasi të jeni siguruar për faktorët e mësipërm, mund të plotësoni një kërkesë më poshtë për miratimin e robotit tuaj.

Pas miratimit, ju lutemi të vendosni stampën Bot në faqen e përdoruesit të robotit për ta dalluar atë nga përdoruesit e zakonshëm dhe ta shtoni në listën e mëposhtme për ta renditur mes robotëve të tjerë të miratuar.

Nëse roboti nuk kryen asnjë ndryshim për më shumë se 1 vit do të konsiderohet jo aktiv.

Shteg:
WQ:RB


Kërkesat duhet të shtohen duke ndjekur formatin e mëposhtëm.

=== [[Përdoruesi:Emri|Emri]] ===

Operator: Emri i përgjegjësit të robotit
Automatik/i shoqëruar:
Gjuha e programimit:
I përhershëm/i përkohshëm:
Shpeshtësia e redaktimeve:
Funksioni:

====Diskutimi====


Kërkesa për miratim robotësh

 • Operator: Klein Muçi
 • Automatik/i shoqëruar: Automatik/Automatic
 • Gjuha e programimit: Python, standard pywikibot replace script
 • I përhershëm/i përkohshëm: I përhershëm/Permanent
 • Shpeshtësia e redaktimeve: 1 herë në muaj, rishikon tërë hapësirën e artikujve ku përdoren stampa referimi/1 run per month, checks all pages in Mainspace where cite templates are used
 • I shënjuar/i pashënjuar si robot: I shënjuar/Flagged
 • Funksioni: Rregullon probleme të ndryshme të lidhura me procesin e citimit dhe modulin CS1/Fixes different problems related to the citing process and CS1 module - Klein Muçi (diskutimet) 16 nëntor 2020 11:02 (CET)[përgjigjuni]

Diskutimi

Në pritje të shënjimit nga Meta. - Klein Muçi (diskutimet) 16 nëntor 2020 11:10 (CET)[përgjigjuni]

  U bë! - Klein Muçi (diskutimet) 29 nëntor 2020 11:06 (CET)[përgjigjuni]
 • Operator: Majavah
 • Automatik/i shoqëruar: Automatik / automatic
 • Gjuha e programimit: Python, the bot uses standard Pywikibot archiving script
 • I përhershëm/i përkohshëm: I përhershëm / permanent
 • Shpeshtësia e redaktimeve: 1 run per day, a run will include multiple pages
 • I shënjuar/i pashënjuar si robot: I shënjuar / flagged
 • Funksioni: Archiving old discussions from talk pages

Faleminderit (thanks according to Google Translate), Majavah (diskutimet) 7 maj 2020 14:54 (CEST)[përgjigjuni]

Diskutimi

Në pritje për shënjimin nga Meta. Kërkesa: Bot awaiting flagging on Wikiquote-Sq.

English: @Majavah, waiting for the flagging process by Meta. - Klein Muçi (diskutimet) 11 maj 2020 18:33 (CEST)[përgjigjuni]

  U bë! - Klein Muçi (diskutimet) 15 maj 2020 15:19 (CEST)[përgjigjuni]


Nëse kërkesës suaj nuk i është përgjigjur askush për 3 ditë ju lutemi të thërrisni një administrator personalisht nga këtu.

Lista e robotëve të miratuar

Aktivë

Jo aktivë