Kjo faqe është një arkiv e diskutimeve të përfunduara. Për pasojë përmbajtja e saj nuk duhet ndryshuar më. Për të diskutuar mbi një temë të kaluar mund të përdoret faqja aktuale e diskutimeve, ku mund të bëhet një shënim që ka lidhje me titullin apo pjesën e diskutimit të këtij arkivi.


Kandidaturat Redakto

Kandidatura nga të tjerë Redakto

Kandidatura vetjake Redakto

Klein Muçi Redakto

Votimi Redakto
Diskutimi Redakto

Meriton të rizgjidhet administrator.--Berishasinan (diskutimet) 12 nëntor 2018 06:09 (UTC)

  U bë! - Klein Muçi (diskutimet) 17 nëntor 2018 12:29 (UTC)

Klein Muçi Redakto

Votimi Redakto


Diskutimi Redakto

  U bë!


Pasi të kenë kaluar minimalisht 2 java nga hapja e një votimi dhe të jenë kryer të gjitha diskutimet e nevojshme, nëse rezultati përfundimtar mbetet pozitiv kërkesa duhet të dorëzohet për aprovim në Meta-Wiki te kujdestarët duke qenë se aktualisht komuniteti i Wikicitate është tepër i vogël për të pasur burokratë të vetët. Nëse gradoheni si administrator, ju lutemi, kujdesuni të vendosni stampën {{Stampa:Admin}} në faqen tuaj të përdoruesit. Kjo bën që profili juaj të renditet mes administratorëve të tjerë në kategorinë përkatëse.


Lista e administratorëve aktualë mund të gjendet këtu.