Kjo është kategoria dedikuar artikujve të cilët duhet të përmirësohen sipas standardeve të përcaktuara te Ndihmë:Çfarë është një artikull?. Për të shtuar një faqe këtu shënoni {{Për përmirësim}} në krye të saj.